Drukuj

 


 

Zarząd

Stowarzyszenia Zespół Teatralny

przy Parafii pod wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie

 

zwołuje

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków
sprawozdawcze za rok 2021

 

w dniu 15 września 2022 roku w salce parafialnej
przy ul. Katowickiej w Cieszynie

 

w I terminie  o godz. 19.00

w II terminie o godz. 19.30

 

Planowany porządek obrad:

1.     Modlitwa

2.      Przyjęcie sprawozdania z działalności SZT za rok 2021

3.      Przyjęcie sprawozdania finansowego SZT za rok 2021

4.      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

5.      Udzielenie absolutorium p. Prezes i Zarządowi SZT 
          z działalności za rok 2021

6.      Przyjęcie kalendarium SZT na rok 2022

7.      Przyjęcie planu budżetu SZT na rok 2022

8.      Sprawy różne

9.      Zamknięcie Zebrania

10.    Modlitwa

 

Prezes Zarządu                        

                                                                                                                        

Cieszyn, dnia  23 sierpnia 2022 roku


 

 


 
,

Ta strona u?ywa plikw Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce.EU Cookie Directive Module Information