Drukuj

 


 

Zarząd

Stowarzyszenia Zespół Teatralny

przy Parafii pod wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie

 

zwołuje

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków
sprawozdawcze za rok 2018

 

w dniu 28 marca  2019 roku w Domu Parafialnym

przy ul. Katowickiej 3 w Cieszynie

w I terminie  o godz. 19.00

w II terminie o godz. 19.30

 

Planowany porządek obrad:

1.     Modlitwa

2.      Przyjęcie sprawozdania z działalności SZT za rok 2018

3.      Przyjęcie sprawozdania finansowego SZT za rok 2018

4.     Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

5.      Udzielenie absolutorium p. Prezes i Zarządowi SZT 
          z działalności za rok 2018

6.      Przyjęcie kalendarium SZT na rok 2019

7.      Przyjęcie planu budżetu SZT na rok 2019

8.      Sprawy różne

9.      Zamknięcie Zebrania

10.    Modlitwa

 

Prezes Zarządu                        

                                                                                                                        

 

 

Cieszyn, dnia 27 lutego 2019 roku


 

 


 
,

Ta strona u?ywa plikw Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce.EU Cookie Directive Module Information