Drukuj

 


 

Zarząd

Stowarzyszenia Zespół Teatralny

przy Parafii pod wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie

 

zwołuje

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków
sprawozdawcze za rok 2020

 

w dniu 15 września 2021 roku w salce parafialnej
przy ul. Katowickiej w Cieszynie

 

w I terminie  o godz. 19.00

w II terminie o godz. 19.30

 

Planowany porządek obrad:

1.     Modlitwa

2.      Przyjęcie sprawozdania z działalności SZT za rok 2020

3.      Przyjęcie sprawozdania finansowego SZT za rok 2020

4.      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

5.      Udzielenie absolutorium p. Prezes i Zarządowi SZT 
          z działalności za rok 2020

6.      Przyjęcie kalendarium SZT na rok 2021

7.      Przyjęcie planu budżetu SZT na rok 2021

8.      Sprawy różne

9.      Zamknięcie Zebrania

10.    Modlitwa

 

Prezes Zarządu                        

                                                                                                                        

Zarząd przypomina o konieczności posiadania maseczek ochronnych.

 

Cieszyn, dnia  26 sierpnia 2021 roku


 

 


 
,

Ta strona u?ywa plikw Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawie? Cookies w przegl?darce.EU Cookie Directive Module Information