Strona w przebudowie!

Zarząd Stowarzyszenia Zespół Teatralny przy

Parafii pod wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie

zwołuje

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

sprawozdawcze– wyborcze za rok 2023

 

w dniu 22 maja 2024 roku w salkach parafialnych.

 

w I terminie  o godz. 19.00

w II terminie o godz. 19.30 

 

Planowany porządek obrad:

1.     Modlitwa

2.  Przyjęcie sprawozdania z działalności SZT za rok 2023

3.  Przyjęcie sprawozdania finansowego SZT za rok 2023

4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023

5. Udzielenie absolutorium p. Prezes i Zarządowi SZT  z działalności za rok 2023

6. Przyjęcie kalendarium SZT na rok 2024

7. Przyjęcie planu budżetu SZT na rok 2024

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie Zebrania

10. Modlitwa

 

                                               Prezes Zarządu